Get Adobe Flash player

    Werkeľ, občianske združenie, organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, prevažne hudobno-tanečné predstavenia, koncerty a výstavy. Cieľom združenia je v rámci stratégie a programov všestranného rozvoja kultúry podporovať a koordinovať aktivity zabezpečujúce rozvoj národnej a medzinárodnej hudobnej a tanečnej kultúry, výchovu ľudí umením k umeniu a tým rozvíjať harmonickú osobnosť a tvorivosť v človeku a predchádzať tak všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

    Zámerom združenia je vytvoriť otvorenú platformu pre mladých ľudí, umelcov za účelom rozvíjania kultúrneho povedomia na báze spolupráce s inými organizáciami činnými v oblasti rozvoja národnej a medzinárodnej hudobnej a tanečnej kultúry a ochrane duchovných hodnôt.

    Členmi Werkeľ, občianske združenie, sú bývalí a terajší členovia popredných umeleckých telies mesta Prešov a jeho regiónu. Jeho súčasťou je hudobno-tanečné zoskupenie Friško.